Sökning

Läslåga : läsdiplom för lågstadiet och förskolan

Läsdiplom för lågstadiet och förskolan

Läslågan är Eeposbibliotekens gemensamma läsdiplom. Läsdiplomet kan avläggas från förskolan fram till årskurs 9 i grundskolan. Syftet med läsdiplomet är att uppmuntra barn att läsa böcker, upprätthålla läslusten och få barnen att njuta av bra böcker och berättelser.

Längs ned på sidan hittar du också allt material som kan skrivas ut, såsom boklistor, diplommallar, anvisningar för lärare och följebrev till föräldrarna.

Anvisningar för lärare och föräldrar

  • Syftet med läsdiplomet är att uppmuntra och inspirera barnen till litteratur.
  • Innehållet i boklistorna är riktgivande och fungerar som tipslistor.
  • På biblioteket eller bokbussen kan du beställa ett färdigt bokpaket till läsdiplomet. Paketet innehåller ett omfattande urval böcker som passar klassnivån. Alternativt kan paketet innehålla bara en viss typ av böcker, t.ex. dikt-, serie- eller faktaböcker... Lämna dina önskemål vid beställningen.
  • Läraren får göra en egen bedömning av antalet böcker som ska ingå i läsdiplomet och redigera anvisningarna för diplomet så att de passar undervisningen.
  • Läsdiplomet kan även avläggas genom att lyssna på ljudböcker eller läsa e-böcker. Elever med läshinder kan avlägga diplomet med hjälp av Celia-biblioteket.
  • Läraren väljer på vilket sätt hen följer upp elevens avläggande av läsdiplomet.
  • När målet har nåtts får barnet ett läsdiplom. Diplommallarna kan skrivas ut på webbsidan för läsdiplom.
  • Vi rekommenderar att en anteckning om avlagt läsdiplom läggs till i elevens betyg. Skolorna kan också fundera på om diplomet kan ha en positiv inverkan på vitsordet i modersmål och litteratur.

Boklist för förskolan

Läsdiplomet för förskoleelever avläggs tillsammans med förskolepersonalen.

Förskoleeleverna behöver inte kunna läsa för att avlägga ett läsdiplom! Barnen bekantar sig med berättelsernas värld när de vuxna läser och genom att titta på bilderna. Barnen bekantar sig med olika slags böcker: bilderböcker, faktaböcker, versböcker ...

Varje gång barnet har läst en bok och gjort uppgiften får barnet en markering i sitt läspass. Slutligen får varje barn i förskolegruppen ett eget läsdiplom.

Utskrivbara diplomhäften samt fina diplommallar finns längs ned på denna sida.

På biblioteket eller bokbussen kan du beställa ett färdigt bokpaket till läsdiplomet. Paketet innehåller ett omfattande urval böcker som passar förskolelever. Alternativt kan paketet innehålla bara en viss typ av böcker, t.ex. dikt-, serie- eller faktaböcker... Lämna dina önskemål vid beställningen.

Boklistor för Börja läsa (årskurs 1–2)

Under båda läsåren läser man fem böcker eller sagor. Läs minst en bok som är lämplig för varje grupp. Den femte boken får du välja själv.

Boklistan Börja läsa är en tipslista över trevliga böcker. Eleven kan fritt välja läsning från eller utanför listan efter sitt eget intresse. Böckerna i Börja läsa-listan är lättare och passar därför elever som ännu lär sig läsa.

Boklistorna Börja läsa och Jag läser flytande är avsedda att användas i årskurserna ett och två i grundskolan. Båda listorna kan användas i både årskurs ett och två. Läraren vägleder eleverna till att använda den boklista som bäst passar elevens läsnivå.

Boklistor för Jag läser redan flytande (årskurs 1–2)

Under båda läsåren läser man fem böcker eller sagor. Läs minst en bok som är lämplig för varje grupp. Du kan också komma överens med läraren om att läsa en valfri bok som är lämplig för någon grupp.

Böckerna i listan Jag läser redan flytande är lite längre och passar elever som redan kan läsa ganska flytande.

Boklistorna Börja läsa och Jag läser flytande är avsedda att användas i årskurserna ett och två i grundskolan. Båda listorna kan användas i både årskurs ett och två. Läraren vägleder eleverna till att använda den boklista som bäst passar elevens läsnivå.

Boklistor för årskurs 3-4

Under båda läsåren läser man sju böcker eller sagor. Läs en från varje grupp. Den sjunde boken kan du välja fritt från vilken grupp du vill.

Du kan också läsa en valfri bok som är lämplig för gruppen. Kom överens om detta med läraren.

Boklistor för årskurs 5-6

Under båda läsåren läser man sju böcker eller sagor. Läs en från varje grupp. Den sjunde boken kan du välja fritt från vilken grupp du vill.

Du kan också läsa en valfri bok som är lämplig för gruppen. Kom överens om detta med läraren.