Haku

Lukuliekki : alakoulujen ja esiopetuksen lukudiplomit

Alakoulujen ja esiopetuksen lukudiplomit

Lukuliekki on Eepos-kirjastojen yhteinen lukudiplomi. Lukudiplomia voi suorittaa esikoulusta peruskoulun 9. luokkaan saakka. Lukudiplomin tavoitteena on kannustaa lapsia kirjallisuuden pariin, ylläpitää lukuintoa sekä saada lapset nauttimaan hyvistä kirjoista ja tarinoista.

Sivun lopusta löytyvät myös kaikki tulostettavat materiaalit, kuten kirjalistat, diplomipohjat, ohjeet opettajille ja saatekirjeet vanhemmille.

Ohjeita opettajille ja vanhemmille

  • Lukudiplomin tavoitteena on kannustaa ja innostaa lapsia kirjallisuuden pariin.
  • Kirjalistojen sisältö on suuntaa antava ja toimii vinkkilistana.
  • Kirjastosta tai kirjastoautosta voit tilata lukuvuoden aikana diplomia varten kirjapaketteja, joihon on kerätty valmiiksi kattava valikoima luokka-asteelle sopivia diplomikirjoja. Paketti voi myös sisältää vain tiettyä sisältöä, esimerkiksi runoja, sarjakuvia, tietokirjoja... Kerro toiveista pakettia tilatessasi.
  • Opettaja saa käyttää omaa harkintaa diplomiin asetettujen kirjamäärien kanssa ja muokata lukudiplomin suorittamisohjeita omaan opetukseen sopiviksi.
  • Lukudiplomin voit suorittaa myös kuuntelemalla äänikirjoja tai lukemalla e-kirjoja. Ne, joilla on todettu lukemiseste, voivat suorittaa diplomin Celia-kirjastoa käyttäen.
  • Opettaja valitsee tavan, jolla seuraa oppilaan lukudiplomisuoritusta.
  • Kun tavoite on täynnä, lapselle annetaan lukudiplomi. Diplomipohjat ovat tulostettavissa lukudiplomisivustolta.
  • Suositeltavaa on, että oppilaan todistukseen tulee merkintä lukudiplomin suorittamisesta. Koulut voivat myös harkita vaikuttaako diplomin suorittaminen positiivisesti äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanaan.

Esiopetuksen kirjalista

Esikoululaisten lukudiplomin suoritetaan yhdessä esiopetuksen henkilökunnan kanssa.

Esikoululaisen ei tarvitse osata lukea suorittaakseen lukudiplomin! Lapset tutustuvat tarinoiden maailmaan kuuntelemalla kun aikuiset lukevat sekä katselemalla kuvia. Lapset tutustuvat erilaisiin kirjoihin: kuvakirjoihin, tietokirjoihin, runokirjoihin…

Jokaisen kirjan lukemisen ja tehtävän teon jälkeen lapsi saa merkinnän omaan suorituspassiin. Lopuksi jokainen esiopetusryhmän lapsi saa oman kunniakirjan lukudiplomin suorittamisesta.

Tulostettavat diplomivihkot sekä hienot kunniakirjapohjat löytyvät tämän sivun lopusta.

Kirjastosta tai kirjastoautosta voit tilata lukuvuoden aikana diplomia varten kirjapaketteja, joihin on kerätty valmiiksi kattava valikoima eskareille sopivia diplomikirjoja. Paketti voi myös sisältää vain tiettyä sisältöä, esimerkiksi runoja, sarjakuvia, tietokirjoja... Kerro toiveista pakettia tilatessasi.

Lukeminen alkaa -kirjalistat (1–2-luokka)

Kumpanakin lukuvuotena luetaan viisi kirjaa tai satua. Lue joka ryhmään vähintään yksi sopiva kirja. Viidennen kirjan saat itse päättää.

Lukeminen alkaa -kirjalista on vinkkilista mukavista kirjoista. Oppilas saa valita lukemista vapaasti listalta tai sen ulkopuolelta oman mielenkiintonsa mukaan. Lukeminen alkaa -listan kirjat ovat helpompia ja sopivat siten oppilaille, jotka vielä opettelevat lukemista.

Lukeminen alkaa ja Luen jo sujuvasti -kirjalistat on tarkoitettu käytettäviksi alakoulun ensimmäisellä ja toisella luokalla. Molempia listoja voi käyttää sekä ensimmäisellä että toisella luokalla. Opettaja opastaa oppilaitaan käyttämään sitä kirjalistaa, joka parhaiten sopii oppilaan lukutaitotasoon.

Luen jo sujuvasti -kirjalistat (1–2-luokka)

Kumpanakin lukuvuotena luetaan viisi kirjaa tai satua. Lue joka ryhmään vähintään yksi sopiva kirja. Voit myös sopia opettajan kanssa, että luet jonkin ryhmään sopivan vapaavalintaisen kirjan.

Luen jo sujuvasti -listan kirjat ovat hieman pidempiä ja sopivat oppilaille, jotka osaavat lukea jo melko sujuvasti.

Lukeminen alkaa ja Luen jo sujuvasti -kirjalistat on tarkoitettu käytettäviksi alakoulun ensimmäisellä ja toisella luokalla. Molempia listoja voi käyttää sekä ensimmäisellä että toisella luokalla. Opettaja opastaa oppilaitaan käyttämään sitä kirjalistaa, joka parhaiten sopii oppilaan lukutaitotasoon.

3–4-luokkien kirjalistat

Kumpanakin lukuvuotena luetaan seitsemän kirjaa. Lue joka ryhmästä yksi kirja. Seitsemännen kirjan saat vapaasti valita mistä ryhmästä vaan.

Voit myös lukea jonkin ryhmään sopivan vapaavalintaisen kirjan. Sovi siitä opettajan kanssa.

3–4-luokkien oppilaille on suunniteltu oma Lukuliekki-peli. Peli innostaa lapsia lukemaan. Peliä pelataan opettajan johdolla koulussa.

5–6-luokkien kirjalistat

Kumpanakin lukuvuotena luetaan seitsemän kirjaa. Lue joka ryhmästä yksi kirja. Seitsemännen kirjan saat vapaasti valita mistä ryhmästä vaan.

Voit myös lukea jonkin ryhmään sopivan vapaavalintaisen kirjan. Sovi siitä opettajan kanssa.

S2 - 1–2-luokkien kirjalistat

S2 – suomi toisena kielenä -lukudiplomi on tarkoitettu niille oppilaille, joiden ensimmäisenä kielenä eli äidinkielenä on jokin muu kuin suomen- tai ruotsinkieli.

Lukuvuoden aikana luetaan viisi kirjaa. Kirjat valitaan kirjalistan eri ryhmistä. Voit myös sopia opettajan kanssa, että luet jonkin ryhmään sopivan vapaavalintaisen kirjan.

Voit lukea yhden kirjan myös omalla äidinkielelläsi. Osan kirjoista voit kuunnella äänikirjana tai opettajan ääneen lukemana.

Kirjastosta löytyy paljon aineistoa eri kielillä. Lisäksi kirjastoon on mahdollisuus tilata vaihtuvaa materiaalia Monikielisestä kirjastosta. Voit kysyä lisätietoja kirjastosta!

S2 - 3–6-luokkien kirjalistat

S2 – suomi toisena kielenä -lukudiplomi on tarkoitettu niille oppilaille, joiden ensimmäisenä kielenä eli äidinkielenä on jokin muu kuin suomen- tai ruotsinkieli.

Lukuvuoden aikana luetaan viisi kirjaa. Kirjat valitaan kirjalistan eri ryhmistä. Voit myös sopia opettajan kanssa, että luet jonkin ryhmään sopivan vapaavalintaisen kirjan.

Voit lukea yhden kirjan myös omalla äidinkielelläsi. Osan kirjoista voit kuunnella äänikirjana tai opettajan ääneen lukemana.

Kirjastosta löytyy paljon aineistoa eri kielillä. Lisäksi kirjastoon on mahdollisuus tilata vaihtuvaa materiaalia Monikielisestä kirjastosta. Voit kysyä lisätietoja kirjastosta!