Haku

Ekolukudiplomi

Perusopetuksen ekolukudiplomi

Perusopetuksen oppilaat voivat suorittaa vapaaehtoisen ekolukudiplomin 5.─6. luokalla tai yläkoulun aikana. Ekolukudiplomia suorittavat tutustuvat monipuolisesti ympäristöaiheiseen kauno- ja tietokirjallisuuteen. Ekolukudiplomi on osa Seinäjoen perusopetuksen kestävän kehityksen ohjelmaa. Lukudiplomin tavoitteena on kannustaa oppilaita ympäristöaiheisen kirjallisuuden pariin, kehittää lukutaitoa ja ylläpitää lukuintoa, lisätä ympäristötietoisuutta sekä tukea lasten ja nuorten ympäristösuhteen kehittymistä.

Alakoulun ekolukudiplomi

Alakoulussa diplomin voi suorittaa 5. tai 6. luokalla. Alla tulostettavissa olevalta kirjalistalta luetaan vähintään viisi (5) kirjaa vähintään kolmen (3) eri otsikon (A-F) alta. Näin tulee luettua monipuolisesti sekä kauno- että tietokirjallisuutta.

Ekolukudiplomin voi suorittaa osittain myös kuuntelemalla äänikirjoja, lukemalla e-kirjoja tai englanninkielisellä kirjallisuudella. Teosten eri versiot löytyvät alle linkitetyistä verkkokirjaston hyllyistä, joista näkee myös teosten saatavuuden ja lyhyet kuvaukset sisällöstä.

Jokaisesta luetusta kirjasta tehdään pieni tehtävä, ja sopivan tehtävän saa valita itse tai yhdessä opettajan kanssa tehtävälistalta. Kouluissa sovitaan, miten oppilaiden diplomisuoritusta seurataan ja mihin tehtävät palautetaan.

Kun tavoite on saavutettu, oppilas saa ekolukudiplomin. Diplomipohja on alla tulostettavissa. Diplomit suositellaan jaettaviksi kevätjuhlassa yhdessä todistusten ja stipendien kanssa. Koulut voivat myös harkita, vaikuttaako diplomin suorittaminen positiivisesti ympäristöopin tai äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanaan tai palkitaanko diplomin suorittaneita jollakin muulla tavalla.

Kirjat verkkokirjastossa

Verkkokirjastossa teoksiin voi tutustua lukemalla kuvauksia sisällöstä. Samalla näkee myös mahdolliset e- ja äänikirjaversiot sekä voi tehdä varauksia teoksiin.

Yläkoulun ekolukudiplomi

Yläkoulussa diplomin voi suorittaa haluamansa vuosiluokan aikana. Alla tulostettavissa olevalta kirjalistalta luetaan vähintään viisi (5) kirjaa vähintään kolmen (3) eri otsikon (A-F) alta. Näin tulee luettua monipuolisesti sekä kauno- että tietokirjallisuutta.

Ekolukudiplomin voi suorittaa osittain myös kuuntelemalla äänikirjoja, lukemalla e-kirjoja tai englanninkielisellä kirjallisuudella. Teosten eri versiot löytyvät alle linkitetyistä verkkokirjaston hyllyistä, joista näkee myös teosten saatavuuden ja lyhyet kuvaukset sisällöstä.

Jokaisesta luetusta kirjasta tehdään pieni tehtävä, ja sopivan tehtävän saa valita itse tehtävälistalta. Kouluissa sovitaan, miten oppilaiden diplomisuoritusta seurataan ja mihin tehtävät palautetaan.

Kun tavoite on saavutettu, oppilas saa ekolukudiplomin. Diplomipohja on alla tulostettavissa. Diplomit suositellaan jaettaviksi kevätjuhlassa yhdessä todistusten ja stipendien kanssa. Koulut voivat myös harkita, vaikuttaako diplomin suorittaminen positiivisesti maantieteen, biologian tai äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanaan tai palkitaanko diplomin suorittaneita jollakin muulla tavalla.

Kirjat verkkokirjastossa

Verkkokirjastossa teoksiin voi tutustua lukemalla kuvauksia sisällöstä. Samalla näkee myös mahdolliset e- ja äänikirjaversiot sekä voi tehdä varauksia teoksiin.