Sökning

Välkommen, det här är Seinäjoki stadsbiblioteks tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://eepos.finna.fi/ och har upprättats / uppdaterats 21.09.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Nationalbiblioteket ansvarar för användargränssnittets tillgänglighet.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Den digitala tjänstens tillgänglighet

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Upptäckte du bristande tillgänglighet i vår digitala tjänst? Berätta för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen.

Med e-blankett

Ge respons om tillgängligheten med denna e-blankett. Välj webbtillgänglighet som blankettens ämne.

Tillsynsmyndigheten

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge respons till oss som är webbansvariga. Vi svarar dig inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret eller inte alls får ett svar inom loppet av två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har på sin webbplats ingående anvisningar om hur man gör en anmälan och hur den behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
tfn 0295 016 000 (växeln)

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra den digitala tillgängligheten

Vi har förbundit oss vid att förbättra tillgängligheten till den digitala tjänsten

På vår webbplats finns det icke-tillgängliga PDF-filer (anvisningar som gäller läsdiplom och Läslåga-spelet), som har publicerats efter 23.9.2018. Dessa kommer att bearbetas så snabbt som möjligt så att de fyller kraven om tillgänglighet.