Alla Eepos-bibliotek håller stängt under tiden 18.3.-13.5. Bokbussarna trafikerar inte och inget bibliotek är meröppet. Lån förfaller inte under stängningstiden. Inga förseningsavgifter eller avgifter för reservationer som inte hämtats uppbärs. Reserverat material förvaras i hyllan tills biblioteken öppnar igen. Mer information hittar du på ditt eget biblioteks webbsida. Bibliotekens kontaktuppgifter hittar du på Eepos-webbibliotekets första sida. Eepos-bibliotekens chat fungerar på webben till vardags kl 12-16.