Search

Lukuliekki : yläkoulujen lukudiplomit

Yläkoulujen lukudiplomit

Lukuliekki on Eepos-kirjastojen yhteinen lukudiplomi. Lukudiplomia voi suorittaa esikoulusta peruskoulun 9. luokkaan saakka. Lukudiplomin tavoitteena on kannustaa nuoria kirjallisuuden pariin, ylläpitää lukuintoa sekä saada oppilaat nauttimaan hyvistä kirjoista ja tarinoista.

Ohjeita opettajille ja oppilaille

  • Kirjalistat auttavat kirjojen valinnassa. Listojen sisältö on suuntaa antava.
  • Kirjoja voi valita myös listojen ulkopuolelta oppilaan lukutaidon ja kiinnostuksen mukaan.
  • Opettaja saa käyttää omaa harkintaa diplomiin asetettujen kirjamäärien kanssa ja muokata lukudiplomin suorittamisohjeita omaan opetukseen sopiviksi.
  • Opettaja valitsee tavan, jolla seuraa oppilaan lukudiplomisuoritusta.
  • Ne, joilla on todettu lukemiseste, voivat suorittaa diplomin Celia-kirjastoa käyttäen. Opettajan harkittavaksi jää voiko oppilas kuunnella osan kirjoista äänikirjana tai lukea muulla kuin suomen kielellä.
  • Kun oppilas on lukuvuoden aikana lukenut kaikki diplomin suorittamiseen kuuluvat kirjat, saa hän opettajalta lukudiplomitodistuksen. Diplomitodistusten jakamisesta päättää opettaja tai jakamisesta voidaan tehdä myös koulukohtainen päätös.
  • Suositeltavaa on, että oppilaan todistukseen tulee merkintä lukudiplomin suorittamisesta. Koulut voivat myös harkita vaikuttaako diplomin suorittaminen positiivisesti äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanaan.
  • Kirjastosta tai kirjastoautosta voit tilata lukuvuoden aikana diplomia varten kirjapaketteja, joihin on kerätty valmiiksi kattava valikoima luokka-asteelle sopivia diplomikirjoja. Paketti voi myös sisältää vain tiettyä sisältöä, esimerkiksi runoja, sarjakuvia, tietokirjoja... Kerro toiveista pakettia tilatessasi.
  • Kirjastosta saa apua esimerkiksi kirjojen etsimisessä ja varaamisessa. Kysy kirjastosta myös mahdollisuutta kirjavinkkaukseen, luokkakäyntiin ym.

7–9-luokkien kirjalistat

Yläkoulun jokaisella luokka-asteella luetaan kuusi kirjaa eri genreistä. Voit vapaasti valita mistä genreistä kirjoja luet. Voit myös lukea jonkin ryhmään sopivan vapaavalintaisen kirjan. Sovi siitä opettajasi kanssa.

Tulostettavat materiaalit