Sökning

E-resurser i Eeposbiblioteken

Bekanta dig med material som är fritt tillgängligt på webben! Vaski-biblioteken har samlat en mångsidig lista över länkar till böcker, ljudböcker, hörspel och filmer.

Visste du detta om e-böcker?

  • Eepos-biblioteken skaffar e-böcker och e-talböcker för sina kunder.
  • Alla som har bibliotekskort vid något av Eeposbiblioteken kan låna och reservera e-böcker.
  • E-böcker återlämnas automatiskt, så du kan inte få några förseningsavgifter på dem. Om du vill, kan du återlämna en e-bok innan lånetiden har gått ut. Du kan inte förnya e-böcker, men du kan låna samma e-bok en gång till, om det inte finns några reserveringar på boken.
  • Du kan ändra textstorleken i en e-bok. Du kan lägga in egna bokmärken och du kan söka på ord i boken.
  • Du kan läsa e-böcker direkt i webbläsaren, ladda ner dem till din egen enhet eller använda appar som är avsedda för mobila enheter. Du kan byta lässättet under lånetiden.
  • För tillfället kan du lyssna på e-böcker i Ellibs-appen or webbläsaren.
  • Du kan söka e-böcker på e-bokssidorna.
  • Guide till e-böcker


I eBiblioteket hittar du de allmänna bibliotekens e-böcker, ljudböcker, e-tidningar, videor och nätkurser. .